Aktualności konopne

Dowiedz się więcej o produktach konopnych z naszego asortymentu

Jaką opinię wydało WHO na temat konopi? Analiza raportu z Genewy.

26 grudnia 2020

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO – World Health Organization) z siedzibą w Genewie to organ działający w ramach ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych). Jej początki sięgają 1946 roku. Przedmiotem działalności WHO jest ochrona zdrowia. Do jej zadań należy m.in. ustalanie norm dotyczących składu lekarstw, a także jakości żywności oraz ocena medyczna i naukowa leków psychoaktywnych.

WHO a konopie.

Konopie są przedmiotem zainteresowania WHO z trzech różnych perspektyw.

  1. Konopia jako substancja psychoaktywna. Konopia zawiera w sobie bardzo wiele tzw. kannabinoidów, do których należy także THC (tetrahydrokannabinol). Jest to jedyny składnik konopi, który ma działanie psychoaktywne. W dużych ilościach występuje w marihuanie, która jest pozyskiwana z konopi indyjskiej. Należy jednak odróżnić ją od konopi siewnej, zwanej też włóknistą. Ta może zawierać THC w śladowych ilościach, co czyni ją rośliną NIEposiadającą właściwości psychoaktywnych.
  2. Konopia jako suplement diety / lek. Wiele osób na całym świecie przekonało się, że konopie zawierają szereg prozdrowotnych właściwości, dlatego są niezwykle popularne i chętnie stosowane przez ludzkość na liczne schorzenia. Nie jest to zresztą nic nowego, gdyż konopie były znane już tysiące lat temu, także w medycynie chińskiej.
  3. Konopia jako novel food. Definicja wskazuje, że jest to żywność innowacyjna, wytworzona za pomocą nowoczesnych technologii. W rzeczywistości w kuchni wykorzystuje się konopie od bardzo dawna, bowiem roślina ta jest bogatym nośnikiem białka czy kwasów omega-3 i omega-6, dzięki czemu robi się z niej olej czy mąkę.

Podczas 39. zebrania Komitetu Ekspertów ds. Uzależnień od Środków Odurzających, które odbyło się w Genewie w dniach 6-10 listopada 2017 roku, stworzono raport na temat konopi. Jakie są jego zapisy?

Kannabidiol (CBD) – definicja.

Kannabidiol (CBD) jest jednym z naturalnie występujących kannabinoidów spotykanych w roślinach konopi indyjskich. Jest to 21-węglowy związek terpenofenolowy, który powstaje po dekarboksylacji z prekursora kwasu kannabidiolowego, chociaż może być również produkowany syntetycznie. CBD może zostać poddany konwersji w tetrahydrokanabinol (THC) w warunkach doświadczalnych, jednak nie wydaje się, aby miało to istotny wpływ na pacjentów leczonych CBD.

Uzależnienie od CBD.

W eksperymentalnych modelach odpowiedzialności za nadużycia, CBD wydaje się mieć niewielki wpływ na uwarunkowane preferencje dotyczące miejsca lub wewnątrzczaszkową samostymulację. W modelu dyskryminacji w odniesieniu do leków dla zwierząt CBD nie zastąpiło THC. U ludzi, CBD nie wykazuje żadnych skutków wskazujących na jakiekolwiek nadużycia lub potencjał uzależnienia. Obecnie nie ma żadnych doniesień o nadużyciach lub zależności związanych z korzystaniem z czystej CBD. Substancja ta nie figuruje na listach Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu narkotyków z 1961, 1971 lub 1988r.

CBD – czy jego skuteczność jest udokumentowana?

CBD zostało wykazane jako skuteczne leczenie padaczki w kilku badaniach klinicznych, przy użyciu jednego czystego produktu CBD (Epidiolex®) obecnie w badaniach fazy III. Istnieją również wstępne dowody na to, że CBD może być użytecznym sposobem leczenia wielu innych schorzeń. CBD jest generalnie dobrze tolerowane i ma dobry profil bezpieczeństwa. Zgłoszone działania niepożądane mogą być wynikiem interakcji leków między CBD a istniejącymi lekami pacjentów.
Kilka państw zmodyfikowało swoje krajowe kontrole w celu uwzględnienia CBD jako produktu leczniczego.

CBD w lekach.

CBD jest obecny w nabiximols (Sativex®), który jest wprowadzany do obrotu przez GW Pharmaceuticals w wielu krajach. Ponieważ nabiksymole zawierają również taką samą ilość THC, zostaną one objęte oddzielnym przeglądem ECDD. Kilka produktów CBD jest aktualnie w fazie opracowania.

Epidiolex® jest płynną formułą czystego CBD pochodzenia roślinnego. Jest produkowany przez GW Pharmaceuticals i wykazał pozytywne wyniki w badaniach fazy 3 dla zespołów Draveta i Lennoxa-Gastauta, które są zaburzeniami napadów opornymi na leczenie.

Arvisol® jest doustną tabletką zawierającą czyste CBD. Został on opracowany przez Echo Pharmaceuticals w Holandii i ma zostać zarejestrowany w leczeniu chorób takich jak schizofrenia i padaczka. Arvisol®, na dzień opracowania raportu, był nadal w fazie I badań klinicznych i nie był jeszcze dostępny jako produkt leczniczy.

Na jakie choroby może pomagać CBD?

Światowa Agencja Zdrowia wskazuje, że zastosowanie kliniczne kannabidiolu (CBD) jest najbardziej zaawansowane w leczeniu padaczki. Badania kliniczne udowodniły, że CBD to skuteczny sposób leczenia przynajmniej niektórych form padaczki.

WHO w swoim raporcie z 2017 roku opublikowała tabelę: „Przegląd chorób, w przypadku których CBD może przynosić korzyści terapeutyczne zaczerpnięte z Pisanti i in (2017)”.

 CHOROBA DZIAŁANIE
Choroba AlzheimeraPrzeciwzapalne, przeciwutleniające, antyapoptotyczne modele in vitro i in vivo reakcji neuroinflammatorycznych i neurodegeneracyjnych wywołanych przez Aβ.
Choroba
Parkinsona
 Tłumienie zaburzeń dopaminergicznych in vivo; neuroprotekcja; poprawa oceny psychiatrycznej i zmniejszenie pobudzenia, koszmarów i agresywnych zachowań u pacjentów.
Stwardnienie
rozsiane
 Poprawa objawów EAE u myszy, właściwości przeciwzapalnych i immunomodulacyjnych.
Pląsawica
Huntingtona 
Neuroprotekcyjny i antyoksydacyjny w modelach transgenicznych myszy; brak istotnych klinicznie różnic u pacjentów.
Uraz
niedotlenieniowo-niedokrwienny
Krótkotrwałe działanie neuroprotekcyjne; hamowanie pobudzającej toksyczności, stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego in vitro oraz w
modelach gryzoni. 
 BólEfekt przeciwbólowy u pacjentów z bólem neuropatycznym odpornym na inne zabiegi.
 PsychozaTłumienie zmian behawioralnych i glejowych w zwierzęcych modelach schizofrenii; właściwości przeciwpsychotyczne w przypadku objawów wywołanych przez ketaminę.
 Lęk Zmniejszenie napięcia mięśni, niepokoju, zmęczenia, problemów z koncentracją, poprawa interakcji społecznych w modelach niepokoju i
stresu u gryzoni; zmniejszenie niepokoju społecznego u pacjentów.
 DepresjaDziałanie antydepresyjne w genetycznym modelu depresji u gryzoni. 
 NowotwórDziałania antyroliferacyjne i przeciwnowotworowe w szerokim zakresie typów nowotworów; indukcja śmierci komórek nowotworowych w wyniku autofagii; skutki chemoprewencyjne. 
 NudnościTłumienie nudności i warunkowego rozszczelnienia u szczurów. 
 Choroby zapalne Właściwości przeciwzapalne w kilku modelach in vitro i in vivo; hamowanie cytokin i szlaków zapalnych.
 Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)Zahamowanie TNF-a w modelu zwierzęcym. 
 Zakażenie Działanie przeciwko gronkowcowi złocistemu odpornemu na metycylinę Staphylococcus aureus.
Nieswoiste
zapalenia jelit i
choroba
Leśniowskiego-Crohna 
Zahamowanie rekrutacji makrofagów i wydzielania TNF-a in vivo i ex vivo; obniżenie wskaźnika aktywności choroby u pacjentów z chorobą Crohna. 
Choroby układu
krążenia
Zmniejszony rozmiar zawału dzięki właściwościom
przeciwutleniającym i przeciwzapalnym in vitro i in vivo. 
 Powikłania
cukrzycowe
Osłabienie włóknienia i dysfunkcja mięśnia sercowego. 

Powyższy tekst jest jedynie analizą raportu WHO z 2017 roku. Trzeba mieć na uwadze, że od tego czasu opublikowano wyniki kolejnych, nowych badań, które potwierdzają skuteczność m.in. olejków CBD lub waporyzacji suszu CBD we wspomaganiu leczenia wielu chorób. Światowa Organizacja Zdrowia jest instytucją, która przed zajęciem oficjalnego stanowiska wykonuje wiele badań poetwierdzjących stawiane tezy, dlatego niektóre właściwości i zastosowania CBD, choć znane i doceniane od lat, wciąż pozostają niepotwierdzone przez WHO w związku z trwającymi od kilkudziesięciu lat badaniami. Doskonałym przykładem może być wspomaganie leczenia bezsenności.

Źródło: Raport Wstępnego Przeglądu; Punkt 5.2 Porządku Obrad. Genewa, 6-10 listopada 2017 r.